SAS-strejken: This is personal now!

Nu har SAS strejken blivit till ett personligt bekymmer. Jag har nämligen bokat en flygbiljett till England på fredag för att hälsa på min flickvän och risken är nu stor att jag inte kommer iväg.

Det här gör att jag nu kommer att ge mina tips för hur strejken kan lösas. Hoppas att de når fram till SAS och piloterna bara. Det som händer är nämligen helt i linje med forskningen och lösningen är närmare än vi tror.

På 80-talet kom forskare på Harvard på att när parterna i en förhandling fastnat i sina ståndpunkter så blir konsekvensen tre nackdelar:

  1. Sämre beslut
  2. Sämre relationer
  3. Slöseri med tid och energi

Anledningen till det är att ståndpunkter och positioner gör att vi låser oss vid dem – även om det finns sakliga skäl att överge dem. Prestigen kommer in i bilden och vi är som människor programmerade att hålla fast vid våra positioner när vi blir utmanade – Vi vill vinna! Och ju mer vi förklarar för motparten hur omöjligt det är att överge ståndpunkten ju svårare kommer det att bli.

Naturligtvis fyller ståndpunkterna en viktig funktion: De kommunicerar tydligt vad vi vill och blir som ett ankare parterna kan hålla fast vid när det blåser snålt omkring dem. Men dessa saker kan uppnås på andra sätt än att gräva ner hälarna och uppleva alla nackdelar som jag just listat.

Alternativet: Change the game

Alla förhandlingar sker på två nivåer: den faktiska nivån – i SAS-fallet lönen och avtalet i sig – och på processnivån: hur parterna förhandlar och om vad. Och det är den sistnämnda nivån som vi ska försöka påverka. Denna nivå är för parterna inte lika uppenbar som ståndpunkterna och den faktiska nivån – men det är på den mer subtila nivån som lösningen finns. Genom att ändra spelet till att handla om annat än ståndpunkterna kan vi snabbt få en lösning på problemet.

Här är de faktiska råden- baserade på alla forskning inom området – för att ändra SAS förhandlingen från låsning till lösning:

1. Fokusera på viktigheter inte ståndpunkter

Ståndpunkterna lever sitt eget liv till sist och hindrar oss att hitta lösningar, försök släpp dessa och fråga er vad som egentligen är viktigt för parterna.

2. Skilj människorna från problemet

Vi människor är emotionella varelser och vi blandar lätt ihop sak och personfrågor, särskilt när vi hamnat i en låsning med någon. Även om den ena sidan inte gillar vad den andra har gjort gäller det att lägga det åt sidan och – sida vid sida – försöka lösa problemet.

3. Var kreativ och generera fler alternativa lösningar

Brainstorma alternativ istället för att hitta det enda rätta beslutet. Ju fler alternativa lösningar ju större utsikter till lösning.

4. Titta på andra exempel (i det här fallet gällande löner och avtal) för att få till rimliga lösningar

Ett sätt att runda prestigen och ståndpunkterna är att undersöka hur andra gör på andra ställen. Då behöver ingen ”ge sig” utan riktmärket är ett exempel från något annat – i det här fallet – flygbolag och hur de har löst problemet med t.ex. arbetsscheman. De flesta är mer mottaglig mot sådana exempel än ett ”krav” från motparten.

Kan någon berätta detta för SAS och piloterna så jag kommer iväg på fredag?

Lämna ett svar