Happy Happy

Hur kan du lättare komma överens med andra – på ett sätt som gör alla nöjda?

Med sin femstegsmodell presenterar förhandlingsexperten Lars-Johan Åge ett unikt och effektivt sätt att få gehör för tankar och åsikter, öka livskvalitén och nå framgång. Där det gamla win-win maximerar vinsten vid varje tillfälle siktar happy-happy på framtiden och en fortsatt god relation. Precis så som det ofta ser ut i verkligheten. Genom fem beprövade, forskningsbaserade steg får du lära dig hur rätt inställning och rätt valda ord hjälper dig att komma överens med även de mest motsträviga motparterna.

Ni har båda allt att vinna på happy-happy!

Läs mer

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Den är lika avgörande och aktuell för dagens organisationer. Vi kallar det att komma överens. Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska. I form av mindre trivsel, ökad stress, sämre prestation, lägre resultat och missade möjligheter.

Föreläsningen ”Konsten att komma överens” ger nycklarna till framgångsrik kommunikation. Oavsett om det gäller relationen chef-anställd, säljare-kund eller mellan medarbetare är hemligheten för att komma överens och få till en lyckad lösning densamma.

Om Lars-Johans föreläsningar

Lars-Johan Åge är professor och utbildad i förhandling på Harvard Law School.

Han har arbetat med FBI:s gisslanförhandlare och svenska polisens insatsstyrka. Han har också analyserat mönster hos världens bästa förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati. Nu gör han framgångsfaktorerna tillgängliga för en bred publik.

Läs mer om Lars-Johan