Omtyckt

Fokusera på omtyckthet, sluta jaga popularitet.

Omtyckthet är en av människans verkligt outnyttjade superkrafter. I en tid som fokuserar alltmer på ytlig popularitet har vi allt att vinna på att väcka den kraften i oss.

Forskningen visar entydigt att omtycktheten har stora positiva effekter på många områden i våra liv. Grundad i äkthet, positivitet och relevans ökar den vårt välmående, förbättrar vår hälsa och våra relationer och leder många gånger till större framgångar i till exempel arbetslivet. 

Vad är det då vi måste göra för att hitta tillbaka till och förstärka vår omtyckthet? Svaret är paradoxalt nog: inte mycket. För att utveckla vår naturliga omtyckthet ska vi nämligen göra mindre och vara mer. I Omtyckt får du svaret på hur du åstadkommer detta.

Lars-Johan Åge har analyserat världens bästa förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati – personer som vet att dra nytta av omtyckthetens kraft. Med sina djupa kunskaper och erfarenheter från dessa områden har han nu skrivit den första handboken i hur vi kan uppnå äkta omtyckthet.

Läs mer

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Den är lika avgörande och aktuell för dagens organisationer. Vi kallar det att komma överens. Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska. I form av mindre trivsel, ökad stress, sämre prestation, lägre resultat och missade möjligheter.

Föreläsningen ”Konsten att komma överens” ger nycklarna till framgångsrik kommunikation. Oavsett om det gäller relationen chef-anställd, säljare-kund eller mellan medarbetare är hemligheten för att komma överens och få till en lyckad lösning densamma.

Om Lars-Johans föreläsningar

Lars-Johan Åge är professor och utbildad i förhandling på Harvard Law School.

Han har arbetat med FBI:s gisslanförhandlare och svenska polisens insatsstyrka. Han har också analyserat mönster hos världens bästa förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati. Nu gör han framgångsfaktorerna tillgängliga för en bred publik.

Läs mer om Lars-Johan