Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska. I form av mindre trivsel, ökad stress, sämre prestation, lägre resultat och missade möjligheter. 

Föreläsning

Föreläsningen ”Konsten att komma överens” ger nycklarna till framgångsrik kommunikation. Oavsett om det gäller relationen chef-anställd, säljare-kund eller mellan medarbetare är hemligheten för att komma överens och få till en lyckad lösning densamma. 

Föreläsningen bygger på forskning och vetenskapliga experiment inom psykologi, beteendevetenskap och ekonomi och illustreras med exempel som alla i affärsvärlden kan känna igen sig i och skapar:

Bättre samarbete internt

Kostnaderna för att inte komma överens i den egna organisationen eller i teamen kan bli gigantiska i form av missade möjligheter, sämre trivsel och sämre utväxling på organisations idéer.

Högre innovationskraft

Att maximera innovationskraften innebär att människor med olika perspektiv och olika agendor ändå kan mötas och hitta gemensamma vägar framåt.

Mer värdeskapande

För ett maximalt värdeskapande krävs samarbeten med kunder, medarbetare och i nätverk och även här är målet happy-happy.

Färre missade möjligheter

Forskning visar att även rutinerade förhandlare ofta ”lämnar pengar kvar på bordet” utan att de ens vet att de missat värdefulla möjligheter.

Effektivare ledarskap

Att leda andra framgångsrikt innebär att kom överens även med de som har andra perspektiv och andra agendor. Både mellan chef-chef och chef-medarbetare.

Lars-Johan Åge är en internationellt anlitad talare som också nominerats till Årets talare.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information hos Volante. Där kan du även enkelt skicka in en förfrågan om pris och datum.