Fråga Åge: Hur löneförhandlar vi på bästa sätt?

Häromdagen fick jag en fråga om hur vi ska agera när vi löneförhandlar.

Här är mitt svar:

1. Ta reda på dina viktigheter!

Fundera igenom vad som egentligen är viktigt för dig. Är det bara lönesumman eller spelar andra saker in som t.ex. utbildning och andra förmåner?

2. Ta reda på motpartens viktigheter!

Försök ta reda på så mycket som möjligt om den du ska träffa. Vad är viktigt för dem? Hur arbetar de? Vad kan du ge så att de blir nöjda på sikt?

OBS! Skriv ner vad som är viktigt för dig och din motpart på ett papper i förväg. Det gör att du får en helhetsbild av situation du står inför och det kickstartar också din kreativitet och förmåga att se nya lösningar.

3. Skaffa objektiva kriterier.

Alltså, ta reda på fakta som ligger utanför er diskussion. Vad tjänar andra i liknande positioner? Ha det helst på papper så att du kan presentera det som ett underlag.

4. Lägg första budet.

När ni sedan ses, kom ihåg att den som lägger första budet har en stor fördel, men se till att det är både högt OCH realistiskt.

5. Se till att du är omtyckt och inger förtroende.

Ställ frågor och lyssna empatiskt. Få människor vill ge eftergifter till någon de inte gillar.

6. Om du känner dig stressad så be om att få betänketid.

De flesta visar förståelse för ett sådant önskemål och det inger dessutom förtroende. Då slipper du hamna i en situation där du efteråt tänker: ”Oj, hur blev det här egentligen…?”

Lycka till!


Har du också frågor som du vill få besvarade? Skicka in dem genom formuläret på Fråga Åge-sidan!

Lämna ett svar