Konsten att göra affärer

År 2009 lanserade Lars-Johan Åge den första vetenskapliga teorin om konsten att göra affärer genom avhandlingen Business Manoeuvring – A Grounded Theory of Complex Selling Processes.

Med hjälp av affärsteorin kan du göra bättre affärer. De verksamheter som författarna arbetat med har med hjälp av teorin på ett effektivt sätt kunnat genomlysa sina affärsprocesser för att därigenom se hur de kan bli mer framgångsrika. Men teorin kan också hjälpa den enskilde affärsmannen och affärskvinnan att bättre förstå affärslivets spelplan och utveckla sitt agerande. 

Affärsteorin består av fyra universella principer som kan förklara vad som sker i alla typer av affärer: 1. Affärstandardisering, 2. Affärskamratisering, 3. Personalisering, 4. Rationell affärsprövning. Konststycket består i att betrakta en affär som en dynamisk process och att balansera principerna på ett effektivt sätt – de måste alla vara närvarande, men i rätt dos och vid rätt tillfälle.

Läs mer