Omtyckt

Fokusera på omtyckthet, sluta jaga popularitet.

Omtyckthet är en av människans verkligt outnyttjade superkrafter. I en tid som fokuserar alltmer på ytlig popularitet har vi allt att vinna på att väcka den kraften i oss.

Forskningen visar entydigt att omtycktheten har stora positiva effekter på många områden i våra liv. Grundad i äkthet, positivitet och relevans ökar den vårt välmående, förbättrar vår hälsa och våra relationer och leder många gånger till större framgångar i till exempel arbetslivet. 

Vad är det då vi måste göra för att hitta tillbaka till och förstärka vår omtyckthet? Svaret är paradoxalt nog: inte mycket. För att utveckla vår naturliga omtyckthet ska vi nämligen göra mindre och vara mer. I Omtyckt får du svaret på hur du åstadkommer detta.

Lars-Johan Åge har analyserat världens bästa förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati – personer som vet att dra nytta av omtyckthetens kraft. Med sina djupa kunskaper och erfarenheter från dessa områden har han nu skrivit den första handboken i hur vi kan uppnå äkta omtyckthet.

Läs mer